Eosta: Doorontwikkeling SI Foodware AGF door samenwerking

Eosta is een innovatieve marktleider in een transparante keten voor biologisch gecertificeerd en fairtrade groente en fruit. Joan Duffhues, IT Manager van Eosta, vertelt in deze video over de nauwe samenwerking met Schouw Informatisering. Eosta gelooft in de kracht van samenwerking, met Schouw en met de andere gebruikers, om samen te komen tot een steeds rijkere en generieke oplossing. Al sinds 2003 werkt Eosta samen met Schouw aan de steeds optimalere afstemming tussen SI Foodware AGF en de bedrijfsprocessen.

Upgraden is een continu proces

De afgelopen jaren is de vraag naar IT binnen deze sector uiteraard veranderd. Joan Duffhues: 'Schouw heeft hierop geanticipeerd door SI Foodware AGF te lanceren. De oplossing van Schouw is perfect toegesneden op onze branche. De standaard bevat ontzettend veel functionaliteiten die we zo kunnen toepassen, zonder dat daar maatwerk aan te pas komt. In de aanloop naar Dynamics NAV en SI Foodware AGF hebben we getracht ons zoveel mogelijk aan de standaard te conformeren. Ingrijpende wijzigingen hebben we niet doorgevoerd, en dat was ook niet nodig. Wel een aantal optimalisaties, waarvan een deel inmiddels in de standaard is opgenomen, bijvoorbeeld mixed pallet functionaliteit, aanvulorders en besteladvies.'De intentie van Eosta is om zo dicht mogelijk bij de standaard te blijven en de impact van de implementatie van nieuwe releases op de organisatie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het volgens Joan Duffhues voor Eosta van belang om mee te gaan in de ontwikkeling van NAV en SI Foodware AGF: 'Dit om te kunnen blijven anticiperen op de snel veranderende interne en externe vraag en de behoefte aan integratie met andere applicaties. Upgraden was voorheen een discontinu proces met grote ingrijpende stappen eens in de zoveel jaar. Nu is het een continu proces.'

Samenwerking leidt tot doorontwikkeling en rijkere AGF oplossing

De doorontwikkeling van SI Foodware AGF heeft een nieuwe impuls gegeven aan de al jarenlange samenwerking tussen Eosta en Schouw. 'We zijn beter in staat onze wensen te vertalen naar de applicatie. En vaak sluit onze wens beter aan op de standaard, nu de standaard is afgestemd op onze branche. Ook de gebruikersgroep heeft een impuls gekregen met de introductie van SI Foodware AGF. Deze bevat nu uitsluitend gebruikers uit onze branche, waardoor de samenwerking met leden onderling en Schouw nu echt gestalte heeft gekregen. Samen komen we tot een betere en rijkere oplossing. Zo hebben we binnen de gebruikersgroep een aantal concrete thema’s benoemd die we met een breed draagvlak gaan uitwerken en ontwikkelen', aldus Joan Duffhues.

'Wij geloven in relaties en de kracht van samenwerking, met Schouw en met de andere gebruikers. En die samenwerking, die leidt tot een rijkere generiekere oplossing en beperkt maatwerk', voegt Joan tot slot toe.

Bekijk de video

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Wij helpen je graag! Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.