Hoe ERP de AGF-industrie kan ondersteunen tijdens de klimaatcrisis

Klimaatverandering, de dreiging die al zo lang op de loer ligt, is nu een onmiskenbare realiteit. Sommige AGF-bedrijven lijden al onder de gevolgen, en deze sector zal zeker flink getroffen worden aangezien de gemiddelde temperatuur in de wereld blijft stijgen.

Vooral telers moeten over een gedegen uitrusting beschikken om terug te kunnen vechten. Een gezamenlijke stap naar het combineren van meer duurzame praktijken met verbeterde processen en technologie. Maar wat is precies de omvang van deze uitdaging, en zijn Enterprise Resource Management oplossingen het antwoord om ervoor te zorgen dat bedrijven beter voorbereid zijn?

Klimaatverandering: de impact op AGF tot nu toe

De coronacrisis heeft ons een glimp gegeven van het soort bevoorradingsproblemen dat in de toekomst een constant probleem kan worden. Klimaatverandering, gecombineerd met een snelle bevolkingsgroei, vormt een nog grotere uitdaging voor de AGF-industrie.

De effecten zijn nu al goed voelbaar bij AGF-bedrijven, vooral in delen van de wereld die al aan extreme temperaturen gewend zijn. Uit een rapport uit 2019 bleek dat de effecten van klimaatverandering de winstgevendheid van Australische boerderijen de afgelopen twee decennia met maar liefst 22% hebben aangetast.

Voorspellingen voor de toekomst zijn grimmig en sommige voorspellen opbrengstverliezen van maarliefst 35% in de komende tachtig jaar. De belangrijkste risico's voor klimaatverandering waarmee de industrie wordt geconfronteerd zijn:

Meer regenval

Klimaatverandering leidt tot extremere en gepolariseerde neerslagpatronen. Een kant van deze medaille betreft de kans dat drassige velden gemeengoed gaan worden als gevolg van aanhoudende regen. Het is ook mogelijk dat grote overstromingen in meer delen van de wereld voor gaan komen door deze veranderende regenpatronen en de stijgende zeespiegel.

Minder regenval

Het omgekeerde probleem dat zich ook voordoet zijn langdurige perioden van droog weer. Ongekende niveaus van droogte zijn hoogstwaarschijnlijk, met het mislukken van de oogst als consequentie. In sommige delen van de wereld valt binnen één seizoen zowel gevaarlijk veel als weinig regen.

Stijgende temperaturen

Misschien komt de meest fundamentele zorg voort uit het feit dat de gewassen die we verbouwen en het vee die we houden drastisch kunnen veranderen, afhankelijk van de regio. Sommige basisgewassen zijn in de toekomst door stijgende temperaturen mogelijk niet meer levensvatbaar, wat grote schade zou aanrichten voor zowel boeren als consumenten. De meest verwoestende opbrengstverliezen worden waarschijnlijk gevoeld door telers dichter bij de evenaar, maar die op hogere breedtegraden zien ook uitdagingen, bijvoorbeeld door een gebrek aan winterkou die essentieel is voor sommige fruitsoorten.

De landbouw verkeert in een vrij unieke positie met betrekking tot klimaatverandering. Het levert een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde, en loopt tegelijkertijd ook een groot risico door de gevolgen.

Versproducenten bereiden zich al voor op de toekomstige risico's van klimaatverandering. Zij zijn waarschijnlijk een van de eersten die de zwaarste gevolgen ondervinden, en aangezien het succes van de branche impact heeft op iedereen, hebben we er allemaal belang bij hen te beschermen. Enkele van de maatregelen die moeten worden genomen om de productiviteit van verse producten hoog te houden, zijn onder meer:

  • Verbetering van de bodemkwaliteit
  • Meer diverse wisseling van gewassen
  • Integratie van gewassen, bosbouw en vee
  • Het omarmen van duurzamere en efficiëntere praktijken

Hoe kan ERP de industrie helpen zich aan te passen?

De industrie heeft hulp nodig om deze veranderingen te realiseren. AGF-bedrijven moeten een manier vinden om deze ingrijpende veranderingen door te voeren en tegelijkertijd de productiviteit hoog te houden. Alle andere schakels in de versketen moeten zich ook aanpassen om boeren te ondersteunen bij hun inspanningen. Bovendien moeten bedrijven flexibeler dan ooit zijn wanneer de effecten van klimaatverandering op de sector onvermijdelijk groter worden.

Specialistische oplossingen zoals Aptean Food & Beverage ERP – ook speciaal beschikbaar voor de AGF-industrie – maken een tastbaar verschil in deze strijd. ERP is in de eerste plaats een facilitator van bedrijfstransformatie - en er zijn geen grotere transformaties nodig dan de aanpassing aan klimaatverandering:

Een hele reeks nieuwe technologie integreren

Als het gaat om het herzien van de processen en landbouwmethoden voor verse producten, speelt een bredere integratie van technologie een grote rol. Echter is het al een uitdaging op zich om zaken als machine learning en AI te introduceren bij AGF-bedrijven die al generaties lang op meer traditionele praktijken vertrouwen. ERP fungeert als een brug, door alle technologie in een bedrijf op één platform te brengen. Een platform dat gemakkelijk te beheren is en optimale zichtbaarheid biedt.

Forecasting mogelijkheden stimuleren

Een beter vermogen om te voorspellen is essentieel om je in de toekomst aan te passen aan een onvoorspelbaarder klimaat. Schommelingen in temperatuur en regenval hebben een enorme impact op de levensvatbaarheid van bepaalde gewassen en lijnen van verse producten. Als bedrijven in staat zijn om deze omstandigheden van tevoren beter te voorspellen, is dit transformatief voor hun vermogen om de mix van producten die ze willen telen te optimaliseren en het best mogelijke rendement te behalen. Toegang tot nauwkeurigere opbrengst voorspellingen geeft inzicht in de meest winstgevende gewassen - vooral omdat de opbrengsten waarschijnlijk van seizoen tot seizoen zullen fluctueren.

Versterking van de supply chain

De impact van klimaatverandering zal worden gevoeld door alle schakels van de toeleveringsketen van versproducten - van telers tot retailers. Verbetering van de synergie tussen bedrijven in elke fase is nodig om het hoofd te bieden aan veranderende omstandigheden en bovendien aan de vraag van de consument te voldoen. ERP maakt robuustere en flexibelere verkoop- en inkoopplannen mogelijk, die zich beter aanpassen aan plotselinge veranderingen. ERP maakt een einde aan het eilandbeheer van informatie, waardoor bedrijven veel krachtigere inzichten krijgen om hun besluitvorming te bepalen.