Hoe data-optimalisatie AGF-bedrijven kan helpen groeien

De manier waarop AGF-bedrijven hun dagelijkse activiteiten bijhouden, is in de loop der jaren relatief weinig veranderd. Het hands-on karakter van de landbouw betekent vaak dat ze de neiging hebben om meer eenvoudige registratiesystemen te gebruiken. In de praktijk betekent dit natuurlijk vaak gewoon met pen en papier, of een hele simpele vorm van elektronische input.

Terwijl elk AGF-bedrijf zijn administratie consistent moet bijhouden, vooral voor wet- en regelgeving, kan dit een hele klus zijn. En wat nog erger is, is dat de informatie die wordt verzameld vaak wordt genegeerd of niet voldoende gebruikt wordt, nadat het oorspronkelijke doel is bereikt. Dit is een verspilling van belangrijke en kritieke inzichten en het kost bedrijven potentiële inkomsten.

Het bijhouden van gegevens op deze manier, betekent een inefficiënt gebruik van middelen en een gemiste kans op meer winst; er moet namelijk meer worden gedaan om gebruik te maken van wat vaak een schat aan gegevens is. We onderzoeken daarom hoe deze gegevens optimaal gebruikt kunnen worden om waarde toe te voegen aan jouw AGF-bedrijf en de rol die technologie hierin kan spelen.

De voordelen van toegankelijkere data

AGF-bedrijven registreren data traditioneel gezien op een manier die prioriteit geeft aan snelheid en uitvoerbaarheid op het werk. Er wordt minder nagedacht over hoe deze informatie wordt opgeslagen en in de toekomst kan worden opgehaald, terwijl het juist heel belangrijk is om snel een scala aan gearchiveerde gegevens te verkrijgen voor bedrijfsanalyses.

Papieren datasheets zijn snel, goedkoop en handig - ideaal dus! Maar als het gaat om archiveren en organiseren, nemen papieren datasheets te veel fysieke ruimte in, is er veel tijd nodig om dit te organiseren en is het lastig om snel iets op te zoeken.

Zelfs als de gegevens elektronisch worden opgeslagen op het bedrijfsnetwerk, bestaan de laatst genoemde problemen nog steeds. Denk hierbij ook aan dubbele invoer van data, en gemaakte fouten door handmatige invoer wanneer gegevens overgezet moeten worden naar een ander platform. Naarmate de tijd vordert, zien we steeds beter dat de simpelere methodes om data bij te houden juist meer problemen veroorzaken, én je dus meer tijd moet besteden om deze problemen op te lossen.

Dus, hoe kunnen we dit corrigeren zonder de dagelijkse taken moeilijker te maken? De juiste balans tussen gebruiksvriendelijke hardware en krachtige software is essentieel. Eenvoudige data-entry hardware - idealiter duurzame en handschoen-vriendelijke mobiele apparaten – kan de eenvoudige input van data die bedrijven gewend zijn, goed nabootsen. Deze apparaten kunnen worden gebruikt op de productievloer, in landbouw- en magazijnvoertuigen of aan verschillende individuen worden toegewezen.

Het juiste systeem om deze informatie op te slaan en de juiste software om deze te organiseren, kan een wereld van verschil maken voor het eenvoudige gebruik van je data. Gegevens hoeven slechts één keer te worden geregistreerd en kunnen automatisch worden gepresenteerd in welke vorm dan ook die geschikt is voor het bedrijf, wat resulteert in één gecentraliseerde versie van de waarheid.

Kijken naar de toekomst

Het kan voor AGF-bedrijven gemakkelijk zijn om het bijhouden van gegevens te behandelen als een middel om een doel te bereiken, of het nu gaat om regelgevende of boekhoudkundige doeleinden. We hebben onderzocht hoe het effectieve gebruik van technologie deze processen kan stroomlijnen om kostbare tijd en middelen te besparen, maar het grootste voordeel is het gebruiken van deze informatie om prestaties te analyseren,  te voorspellen en daarmee juiste belissingen te nemen.

De hoeveelheid data die simpelweg door het goed bijhouden van je gegevens wordt verzameld, is significant genoeg om krachtige inzichten te bieden. Operationele data zijn vaak ondergewaardeerde middelen die bedrijven kunnen helpen proactief te kijken naar groei. Business Intelligence software helpt om de focus te leggen op relevante informatie en inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen.

Er zijn over het algemeen twee manieren om gegevens op deze manier te gebruiken:

  • Het identificeren en oplossen van problemen die duidelijk worden door middel van analyses. Door bijvoorbeeld de winstmarges op verschillende gewassen of productielijnen te beoordelen, kunnen bedrijven geld en middelen herverdelen op een manier dat het de ROI verbetert. Dit kan uiteindelijk een grote impact hebben op uitgaves en op welke problemen prioriteit krijgen.
  • Het maken van nauwkeurige prognoses. Gevestigde bedrijven beschikken vaak over een aanzienlijk archief van gegevens die, met behulp van de juiste software, kan worden gebruikt om nauwkeurige voorspellingen te doen. Als je bijvoorbeeld de huidige bodemsamenstelling en de weersomstandigheden vergelijkt met historische gegevens, kan je als bedrijf de opbrengsten voorspellen en kwaliteit produceren. Ook het analyseren van seizoensgebonden vraag- en aanbodpatronen kan helpen bij het voorspellen en plannen van productievereisten. Dit is opnieuw van vitaal belang voor het inschatten van toekomstige inkomstenstromen. Met deze informatie kan je middelen en uitgaven een stuk preciezer toewijzen.

Compliance

Compliance in de AGF-sector wordt een steeds complexere onderneming, vooral gezien het niveau van traceerbaarheid dat tegenwoordig vereist is. AGF-bedrijven moeten beter dan ooit kunnen aantonen dat ze grip hebben op elk aspect van hun processen om te voldoen aan de verschillende wet- en regelgevingen rond gewaskwaliteit, bodemkwaliteit, duurzaamheid, pesticidenrisico, ziektebeheer, veebeheer en nog veel meer.

Aangezien de industrie steeds hogere eisen stelt, moeten ondernemingen ervoor zorgen dat ze te allen tijde kunnen bewijzen dat ze aan deze eisen voldoen zonder dat dit proces te veel tijd, middelen en geld kost. 

Natuurlijk staat volledige registratie voorop, maar dat alleen is niet langer voldoende om verantwoording af te leggen. Dit gaat grotendeels terug naar de kwesties die besproken zijn rondom de toegankelijkheid van informatie – het hebben van de gegevens betekent nog niet dat deze direct beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Het betekent ook niet dat het in de juiste vorm staat. De juiste interpretatie en presentatie van operationele data zorgt ervoor dat je voldoet aan de eisen, alleen de ruwe data zijn niet genoeg. Dit is waar technologie zo nuttig is, met name ERP-systemen die gegevens real-time uit alle onderdelen van het bedrijf kunnen halen.

Geïntegreerde software kan automatisch gegevens presenteren in rapporten die specifiek zijn ontworpen voor verschillende regelgevingsdoeleinden. Handmatige audits zijn dan niet meer nodig wanneer een inspectie of certificering moet worden uitgevoerd, waardoor werkprocessen worden gestroomlijnd en het personeel meer tijd heeft om zich te concentreren op de groei van het bedrijf.

Hoewel het bijhouden en organiseren van operationele gegevens noodzakelijke dagelijkse taken zijn, vormen ze ook een kans om onbenut potentieel binnen een AGF-bedrijf te benutten. De juiste combinatie van geïntegreerde technologieën kan je helpen om extra waarde uit je data te halen. Om echt te kunnen profiteren van de gegevens waarover je beschikt, is een geïntegreerde aanpak een vereiste. En dat betekent het afbreken van aparte systemen, het samenbrengen van alle technologie onder één oplossing en alle informatie in één gemeenschappelijke database.