Zijn voedselverwerkende bedrijven klaar voor de toekomst?

Er is meer over voedselproductie, -verwerking, - herkomst en -distributie te doen dan ooit tevoren. Alles wat met voedselveiligheid te maken heeft ligt onder een vergrootglas. Niet op de laatste plaats door de talrijke incidenten van de afgelopen jaren. Tel daarbij op de toenemende wet- en regelgeving, de veeleisende, grillige consument, de vaak smalle marges en het is helder dat de voedselverwerkende industrie heel wat op haar bordje heeft liggen. Daarnaast neemt de vraag naar voedings- en genotsmiddelen nog altijd toe. Hoe gaan bedrijven in de sector om met enerzijds de toenemende vraag en anderzijds de verschillende beleidsvraagstukken? Kortom, zijn ze klaar voor de toekomst? We hebben onderzoek uitgevoerd onder 77 voedselverwerkende bedrijven om hier achter te komen.

Grootste uitdagingen van de voedselverwerkende industrie

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven op het gebied van automatisering volgens eigen zeggen nog niet optimaal presteren. De samenwerking tussen verschillende afdelingen (inkoop, verkoop, productie, finance) in relatie tot automatisering kan beter, en 2/3 vindt dat ze nog te veel handmatig en/of met papier werken. Op de vraag of ze zich klaar achten voor de digitale toekomst, antwoordt 56,4% met een rapportcijfer van 6 of minder – 1/3 geeft zichzelf een onvoldoende. Hoewel het bewustzijn hoog is, blijkt dat het doorbreken van bestaande structuren en bijkomende investeringen snelle veranderingen in de weg staan.

De stand van data in de food

Data is goud! Met de juiste data kunnen nieuwe en andere inzichten door data het verschil maken. Meer dan de helft van de bedrijven is al bezig met de transitie van data naar bruikbare informatie, waar 20% nog achterblijft: deze bedrijven zien nog een uitdaging in het vergaren van de juiste data. 28% geeft aan dat ze op basis van de huidige informatievoorziening de juiste beslissingen kunnen nemen, met een rapportcijfer van 8 of hoger. 21% geeft juist aan dat dit niet het geval is, met een rapportcijfer van 6 of lager. Een wisselend beeld, dus.

Benieuwd naar meer resultaten over uitdagingen van de industrie, de stand van data en IT-trends en ontwikkelingen in de branche? Download het trendrapport hier.