Het belang van change management in de foodindustrie

Change management is de grootste uitdaging voor bedrijven in de foodindustrie. Wanneer een organisatie meerdere projecten en initiatieven start om prestaties te verbeteren en nieuwe kansen te creëren, vereist dit vaak verandering. Veranderingen in processen, rollen, organisatiestructuur en technologie. Het aanpassen van je foodbedrijf om toekomstig succes te bereiken is een proces waar veel bedrijven doorheen moeten en dat blijkt in de praktijk vaak nog erg lastig te zijn.

Wat is change management?

Change management is een gids over hoe je individuelen moet voorbereiden, uitrusten en ondersteunen om verandering aan te nemen om organisatorisch succes te verhogen. Het gaat erom hoe je met je werknemers omgaat in tijden van verandering. Change management is een proces, een aantal stappen gevolgd door teamleden om verandering toe te passen. De drie belangrijkste fasen in dit proces zijn:

  • Het voorbereiden van de verandering (het formuleren van een organisatorische veranderstrategie)
  • Het beheren van de verandering (het integreren van het plan in een project)
  • Het versterken van de verandering (nalevingsaudits om verandering te evalueren)

Organisatorisch redesign

Na een duidelijke beoordeling van de huidige organisatorische status, wordt deze informatie gebruikt om een plan voor de toekomst van het bedrijf te maken. Deze verandering omvat de processen, structuren en systemen die, wanneer ze worden ingevoerd, het bedrijf helpen om de volgende stap te bereiken. Elk soort verandering in een bedrijf vereist een goed samengesteld communicatieplan. Wanneer je je werknemers op de hoogte houdt, zal je de beste medewerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden krijgen.

Het omarmen van change management

Er zijn verschillende manieren waarop een foodbedrijf change management kan omarmen. Denk bijvoorbeeld aan start-ups. Hoewel het samenwerken met start ups niet altijd even goed uitpakt, zien veel foodbedrijven goede resultaten wanneer ze een aantal start-ups onder hun paraplu nemen. Een andere manier hoe voedingsmiddelenbedrijven verandering kunnen inzetten, is door het vernieuwen van de software. Een nieuw softwareplatform kan ervoor zorgen dat processen aanzienlijk gestroomlijnd worden en de manier veranderen waarop zaken dagelijks worden gedaan. De implementatie van een nieuw ERP-systeem kan leiden tot change management, omdat het de kern verbetert van hoe belangrijke processen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, een vleesbedrijf werkt met korte houdbaarheidsdatums, en moest dus werken met een forecast. Hierbij is de uitdaging om afval te minimaliseren en efficiëntie te maximaliseren. Een zoetwarenbedrijf werkt daarentegen met lange houdbaarheidsdatums en hun uitdaging kan zijn hoe ze processen die van groot belang zijn voor het bedrijf goed kunnen afronden. Er zijn veel verschillende aanpasmogelijkheden in democratizing innovation en het bieden van toegang tot de nieuwste technologieën die passen in de organisatorische verandering van beide modellen. 

Het herbedenken van processen

Organisatorische change management is key in een ERP-implementatie, het is zoveel meer dan het switchen van een oud systeem naar een nieuw systeem. Het is een kans om blijvende verandering in een organisatie te creëren. En kijkend naar de constante ontwikkelingen in de foodindustrie, plus de introductie van nieuwe manieren om projecten te voltooien, is de moderne voedingsmiddelenindustrie in een constante staat van verandering. Een shift in het herbedenken van oude processen is een proces dat de meeste succesvolle bedrijven aan het ondergaan zijn.

De meeste veranderprogramma’s ontstaan uit noodzaak, maar het succes van een project ligt bij de mensen. Uiteindelijk is het aan de medewerkers om verandering en de transitie te omarmen en de voorspelde resultaten te realiseren.