Transparantie en tracering worden steeds belangrijker in de vleesverwerkende industrie

‘Software voor procesanalyses en voorspellingen’

Bron: Vleesmagazine

De tijd dat ondernemers kunnen volstaan met een standaard boekhoudpakket is voorgoed voorbij. Vleesverwerkende bedrijven willen steeds vaker direct op de werkvloer inzicht in de bedrijfsvoering en direct kunnen bijsturen. Transparantie en het doen van voorspellingen worden steeds belangrijker. Daarmee stijgt de behoefte naar uitstekende software, die onder meer procesanalyses mogelijk maakt.

Binnen de productie wordt transparantie en voorspelbaarheid steeds belangrijker, merkt Joris Kolff van Schouw Informatisering op. ‘Er komen steeds meer consumenteneisen op het gebied van gezondheid, gemak, duurzaamheid en dierenwelzijn. Dat is van invloed op de automatisering van foodbedrijven. Door keurmerken als het Beter Leven Keurmerk worden er meer eisen gesteld aan producerende bedrijven en die stellen op hun beurt meer eisen aan de software. Vooral ‘traceability’ is een hot item. Er wordt steeds meer op detailniveau gewerkt.’

Met de software van Schouw kunnen ondernemers voor een uitstekende registratie zorgen. Kolff: ‘We merken dat steeds meer productiebedrijven die in het verleden alle handelingen op papier vastlegden, er nu voor kiezen om met behulp van software de gebruikers te ondersteunen bij hun werkzaamheden en registratie hiervan. Hierdoor wordt de papierstroom gereduceerd en komt de informatie continu real-time en correct beschikbaar. Zowel intern als voor de klant. Dat levert grote voordelen op. Ook de kwaliteitsregistratieborging neemt toe, doordat men veel beter inzichtelijk krijgt welke batch van welke leverancier van welke kwaliteit is. Wat resulteert in meer helderheid.’
Dankzij deze continue dataregistraties krijg je beschikbaarheid over managementinformatie, waarmee je vervolgens juist en snel beslissingen kunt nemen en voorspelbaarheid kunt creëren.

Voorspellen met kunstmatige intelligentie

Kolff verwacht dat het creëren van voorspelbaarheid de komende jaren een vlucht zal nemen. ‘Door de koppeling van allerlei slimme systemen is het mogelijk om data met elkaar te verbinden en op basis daarvan voorspellingen te doen. Dit wordt ook wel Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie, genoemd. Zo kan men bijvoorbeeld de (historische) verkoopcijfers van producten koppelen aan de weersvoorspelling. Zodat men een beter inzicht krijgt welke en hoeveel barbecueproducten men het beste kan produceren, waardoor voedsel niet onnodig worden geproduceerd en dus verspild.’
Alles wat in een bedrijf gebeurt, kan volgens Kolff worden vastgelegd; dus zowel de inkoopdata, als de productiedata, verkoopdata en de data die bijvoorbeeld de retailer beschikbaar stelt. ‘Door al deze gegevens te koppelen, kun je veel efficiënter werken.’

Foodware 365 voor vleessector

Schouw heeft hiervoor Foodware 365 op de markt gebracht. ‘Je hebt tegenwoordig Dynamics 365 van Microsoft en wij brengen dit systeem beschikbaar voor de voedselverwerkende industrie. Daarbij gaat het zowel om grote industriële bedrijven als om bedrijven in het MKB. ‘Wij bieden deze ondernemers allerlei mogelijkheden, zoals koppeling van weegschalen, zelf applicaties maken en automatische werkstromen. Mocht een productielijn onverhoopt stil komen te liggen, dan kan de software al aangeven wat er gedaan moet worden en worden automatisch meldingen verstuurd naar de juiste personen.’

Daarbij is het volgens Kolff wel belangrijk dat bedrijven op het gebied van software over een goede basis beschikken. ‘Als bedrijven gebruik maken van veel verschillende systemen of verouderde software hebben, wordt het lastig om alles aan elkaar te koppelen en van de nieuwe technologie gebruik te maken. Daarom raden we ondernemers aan om vanuit de basis met goede software te werken die up-to-date wordt gehouden, zodat je nieuwe technieken als Artificial Intelligence snel kunt adapteren.’

Daarnaast zijn er nog andere nieuwe technieken, zoals The Internet of Things, die interessant zijn voor ondernemers. ‘Iedereen kan een thermometer inzetten bij vleesproducten, maar als een thermometer gekoppeld wordt aan het netwerk, dan kan ieder half uur automatisch worden vastgelegd en voor iedereen inzichtelijk worden gemaakt wat er gemeten is. Dit soort mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld ook op het gebied van metaaldetectie. Zo ontstaat een hele gereedschapskist aan informatie die wij kunnen koppelen en beschikbaar kunnen maken voor het doen van voorspellingen.’

Blockchain voor tracking and tracing

Daarnaast verwacht Kolff dat binnen een jaar de blockchain-techniek beschikbaar zal zijn voor de vleessector. ‘Dat biedt grote voordelen op het gebied van tracking-and-tracing. De blockchain technologie is bekend van de Bitcoin. Het is een middel om de waarheid te bevestigen over de herkomst. Met blockchain kan een keten worden afgedicht. De technologie is vrij nieuw en wordt momenteel veel gebruikt voor de tracering van financiële vraagstukken, maar wij verwachten dat de techniek ook op het gebied van tracering van grondstoffen grote toegevoegde waarde biedt.’