Een must voor uw voedingsmiddelenbedrijf

Productspecificaties: een must voor uw voedingsmiddelenbedrijf

U kunt er als voedingsmiddelenbedrijf niet meer omheen. Ieder bedrijf in deze branche dient voortdurend informatie en data vast te leggen om kwaliteit en transparantie te kunnen bieden. Bij veel bedrijven gebeurt dat op een inefficiënte manier. “Gegevens worden dan gewoon handmatig ingetikt”, vertelt Onno de Rouw, Business Development Manager bij Schouw. Er is dan geen sprake van een linkin-pin met het systeem (bijvoorbeeld ERP). Werken met de module productspecificaties is daarom een absolute must voor u als food bedrijf.

De regelgeving in de markt wordt steeds strenger en de autoriteiten binnen de voedingsmiddelenindustrie krijgen meer macht. Er is meer toezicht en handhaving, waardoor de vraag naar waarheid in het kwaliteitssysteem continu stijgt. Recalls door allergenen of listeria komen de laatste tijd veelvuldig voor in het nieuws. Om kwaliteit, voedselveiligheid en transparantie binnen uw food bedrijf te kunnen borgen, is het van groot belang dat alle onderdelen op elkaar aangesloten zijn, zodat het hele kwaliteitsproces in kaart gebracht kan worden.

Borgen van kwaliteit en voedselveiligheid

De consument wil kunnen vertrouwen op veiligheid van uw producten. Ook de retailer stelt in dit geval hoge eisen en dwingt u tot certificatie. Daarnaast is het kwaliteitssysteem van groot belang wanneer het gaat om constante kwaliteit van uw product. De inzet van procedures om uw kwaliteitszorg op pijl te krijgen is daarom noodzakelijk. “Met de productspecificatie module van Schouw’s Foodware 365, kunt u eenvoudig informatie vastleggen over ingrediënten, voedingswaarden, vitaminen en mineralen, microbiologische normen, dieetgegevens, allergenen, additieven, organoleptische karakteristieken, logistieke gegevens en traceringgegevens. Deze gegevens worden vanuit de grondstofspecificatie doorberekend naar halffabricaat of eindproduct”, legt voedingsmiddelentechnoloog Floor Sloots van Schouw Informatisering uit. Daarnaast is het mogelijk om een indrogingsstap door te laten rekenen.

Automatisch wijzigingen doorvoeren in productspecificaties

Het koppelen van allergenen aan ingrediënten noemt Floor Sloots ook als handig voordeel. Want het is wettelijk verplicht om de juiste allergenen, op de juiste manier te declareren op uw etiket(ten). In Foodware 365 wordt aan ieder ingrediënt, direct het bijbehorende allergeen gekoppeld. Het systeem zorgt ervoor dat bij de declaratie van de eindproducten de allergenen juist op het etiket komen. Ook wanneer bijvoorbeeld een ingrediënt verandert in een receptuur, verandert de informatie in het systeem automatisch mee. De wijziging wordt ingevoerd in de BOM (Bill Of Materials), zodat de productieafdeling het nieuwe recept kan maken. Daarnaast wordt de receptwijziging machinaal doorgevoerd in de productspecificaties.

Traceerbaarheid voor volgen producten

Stroomopwaarts en stroomafwaarts, het komt u vast bekend voor. U bent in uw kwaliteitsborgingsprogramma verplicht om uw ingrediënten en producten te kunnen volgen. Zodat u weet waar het product is geweest en om aan te tonen waar het naartoe gaat. Oftewel tracking and tracing, het volgen en herleiden van producten. Via lottracering worden alle transacties van alle artikelen (van grondstof tot eindproduct) bijgehouden. “Wanneer een recall zich aandoet, ben je voor certificering verplicht om binnen vier uur inzicht te verschaffen”, sluit voedingsmiddelentechnoloog Floor Sloots af.

Benieuwd hoe u kwaliteitszorg een plek kunt geven binnen uw Enterprise food bedrijf? Sluit aan tijdens de online kennissessie over Productspecificaties in Foodware 365 powered by Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations. Deze vindt plaats op dinsdag 19 juni om 10.00 uur. Reserveer uw plek snel.