Eerlijke afrekening in Foodware AGF

Eerlijk afrekenen is de uitdaging van iedere telersvereniging

Telersverenigingen zijn een specifieke groep bedrijven binnen de AGF-branche. Een telersvereniging is een conglomeraat van bedrijven, van telers die ieder ‘eigen ondernemer’ zijn. Door het bundelen van hun krachten vormen ze een sterk blok in de markt. De telersvereniging kan onder voorwaarden subsidie aanvragen voor investeringen en financiering van hun leden. Maar misschien wel veel belangrijker is het feit dat de telers hiermee zeker zijn van afzet. Waarbij de vereniging de telersbelangen dient en hen ondersteunt bij bijvoorbeeld verkoop aan de retail. Echter loopt ook een telersvereniging tegen specifieke uitdagingen aan. En dat is nu precies waar wij als softwareleverancier iets in kunnen betekenen. 

De uitdagingen van een telersvereniging

Maar waar lopen telersverenigingen tegenaan? Daar komt Schouw Informatisering om de hoek kijken als softwareleverancier. We kennen de problematieken en ondersteunen hen daarin met software. Een telersvereniging heeft te maken met verschillende specifieke uitdagingen, zoals het afrekenen op weekbasis. En dat is nog niet zo eenvoudig. Afrekenen wordt aan het einde van de week op basis van een gemiddelde gedaan, waarbij alle telers die meedoen aan de pool voor hetzelfde product van dezelfde maat en klasse, dezelfde prijs afgerekend krijgen. Maar hoe doe je dit nu transparant en eerlijk? Dat is een van de processen die we kunnen vereenvoudigen met Foodware AGF.

Eerlijke afrekening in Foodware AGF

AGF-specialist Joost Rijsdijk van Schouw Informatisering: ‘Het gaat soms wel om honderden pallets met bijvoorbeeld komkommers of tomaten. Telers worden steeds groter en professioneler. De uitdaging van telersverenigingen, om een toegevoegde waarde te bieden, wordt daarmee ook alsmaar groter. Met Foodware AGF kunnen telersverenigingen een optimale dienstverlening bieden aan hun telers. Je zorgt hiermee voor een sluitende tracking en tracing in het hele proces, waarin ook alle kosten worden meegenomen. Oftewel, 100% transparantie en inzicht in de gehele keten. Daardoor kan een telersvereniging uiteindelijk garant staan voor een eerlijke (pool)afrekening aan haar telers.’

Voldoen aan eisen retail

Maar niet alleen eerlijk afrekenen is een uitdaging. Net als vele andere AGF-bedrijven leveren telersverenigingen aan de retail in binnen- en buitenland. Daar moeten naast een goed werkende EDI oplossing met bijbehorende GTIN-administratie, ook de certificaten en residu-eisen voor op orde zijn. Op die manier kun je namelijk waarborgen dat jouw leveringen conform hun eisen zijn. Als telersvereniging voldoe je hier volledig aan met Foodware AGF, zodat de telers daar zelf niet over na hoeven te denken. Met deze dienstverlening haal je eenvoudig de administratieve last weg bij je leden.

Een goede afstemming tussen en mét telers

Voor een telersvereniging is een goede afstemming tussen en mét de telers een must. Telers geven weekprognoses af voor de weekplanning, eventueel gevolgd door een dagprognose, zodat je exact weet wat de geprognotiseerde voorraad is. Met behulp van dit inzicht kunnen verkooporders ingedeeld worden op de telers. Bij een ‘af tuin’ verlading wordt de teler direct geïnformeerd over de gevraagde aantallen product en wie het komt verladen. Communicatie met de teler verloopt via een portal, webclient of app.

AGF-software platform

Al deze specifieke uitdagingen vragen om een platform om de telers en de telersvereniging met elkaar te laten communiceren, waarbinnen optimale transparantie en een eerlijke afrekening geboden worden. Met Foodware AGF van Schouw Informatisering kunnen we dat.

Benieuwd? Met een kleine selectie gaan we een bezoek brengen aan onze AGF klant Kompany. Interesse hierin? Schrijf je dan hier in.