Voedselveiligheid en kwaliteit: één van de belangrijkste grondslagen in de voedselindustrie

Voedselveiligheid en kwaliteit: één van de belangrijkste grondslagen in de voedselindustrie

Weet u precies waar uw producten vandaan komen en waar deze uit bestaan? Vandaag de dag is het de consument die bepaalt. Zij zetten nogal wat vraagtekens bij de voedingsmiddelenindustrie en willen graag zeker weten of al het eten dat ze consumeren ook daadwerkelijk gezond, schoon, veilig en kwalitatief hoogwaardig is. Daarnaast letten zij goed op de herkomst van producten (ABN Amro, 2017). Waar komen ingrediënten vandaan en wie is er verantwoordelijk voor? De vraag is nu hoe ú dit heeft georganiseerd als voedingsmiddelenbedrijf...

Monitoren en controle houden op uw voedselkwaliteit

Voedselveiligheid en kwaliteit zijn een van de belangrijkste grondslagen in de voedselindustrie. Het betreft zowel de eindconsument als elk bedrijf in de waardeketen. Steeds meer consumenten stellen steeds hogere eisen door de maatschappelijke aandacht voor gezonde voeding en de toegenomen ketentransparantie (Rabobank, oktober 2016). De (recente) voedingsschandalen hebben funeste effecten op het consumentenvertrouwen in de schuldige bedrijven en soms zelfs in de rest van de bedrijven in die tak. Consumenten dienen steeds vaker via sociale media klachten in. Monitoren en controle houden op uw voedselkwaliteit en voedselveiligheid is daarom van uiterst belang. Schouw Informatisering biedt verschillende volledig geïntegreerde ICT oplossingen om voedselbedrijven daarin te ondersteunen. U kunt uw kwaliteitssysteem monitoren (HACCP, IFS, ISO9001/22000, etc.) en hebt en houdt zicht op de kwaliteit van uw producten door middel van o.a. tracering, THT, productspecificaties en kwaliteitscontroles.

Volledig vooruit en terug traceren

De bedrijfsbrede software oplossing van Schouw, SI Foodware, helpt bedrijven inzicht te geven op de kwaliteit van haar producten. Met deze ERP software gebaseerd op Microsoft Dynamics is de controle op batches producten volledig geïntegreerd in de hele organisatie; tracering vindt plaats vanaf leverancier tot en met de levering aan de klant. Daarmee is er dus ook inzicht in welke batches grondstoffen en halffabricaten uiteindelijk zijn gebruikt om de batches van eindproducten te maken. Zo kunt u in het geval van een recall altijd heel snel en volledig vooruit en terug traceren. In deze snelle, digitale wereld is het van cruciaal belang dit proces tot in de puntjes op orde te hebben en direct te kunnen handelen.

Bewaken van THT bij levering

In SI Foodware is de minimale THT datum voor zowel inkoop als verkoop in te stellen. Ook voor de THT berekening bij productie is dit mogelijk. Er kan per klant indien gewenst nog worden afgeweken bij de minimale THT datum voor verkoop. Hiermee bewaakt u de THT bij levering aan uw klanten optimaal en borgt u de beloofde kwaliteit, zodat u gegarandeerd producten op de juiste manier en ruim voor de ingestelde THT’s kunt uitleveren. 

Inspectie status toekennen om kwaliteit te borgen

Het is mogelijk om inspectie statussen aan uw voorraad producten toe te kennen, dat zorgt voor inzicht in de beschikbaarheid en borging van de kwaliteit van uw producten. De afgevinkte inspectie status bepaalt of de batches wel of niet geblokkeerd zijn voor een of meerdere transacties binnen het bedrijf; i.e. verkoop, pick, verbruik, berekenen van productieplanning (MPS/MRP), transferverzending en inkoopfacturering. Zo heeft de kwaliteitsmanager altijd controle op batches en kunnen deze niet zomaar worden verzonden of verbruikt worden in de productie indien deze gebreken bevatten. Inspectie statussen kunnen ook automatisch bij een transactie worden ingesteld, bijvoorbeeld bij output van de productie of retourontvangsten van verkoop. Een van de acties binnen de inspectiestatus kan het verplicht stellen van een kwaliteitscontrole zijn. Hiermee kunt u gegarandeerd kwaliteit leveren.

Kwaliteitsregistraties in SI Foodware

In SI Foodware is het mogelijk kwaliteitscontrole (QC) specificaties in te richten voor artikelcategorieën en/of artikeleigenschappen of specifieke artikelen. Hiermee kunnen vervolgens QC registraties gemakkelijk worden aangemaakt. In combinatie met het inrichten van controlepunten, bijvoorbeeld bij ontvangst of expeditie, kunnen er QC registraties vanuit magazijndocumenten worden aangemaakt. Pas als de magazijndocumenten zijn vrijgegeven om te boeken en de QC registratie is afgesloten, kan de magazijntransactie voortgaan. Zo kunt u zeker zijn dat niets ongecontroleerd naar uw klanten vertrekt en dat u uw leveranciers ook op kwaliteit kunt beoordelen. 

Aan de productielijn is het mogelijk om verschillende soorten QC registraties geautomatiseerd in te richten, indien gewenst met meerdere controlepunten op één productielijn. Deze worden door de operators zelf uitgevoerd bij opstart en instel, na storing, tijdens de productieorder (procescontrole) en bij het boeken van output. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld tablets gebruiken, waaraan foto’s gekoppeld kunnen worden. De kwaliteitsmodule geeft de mogelijkheid om deze apparatuur te registreren en resultaten van een kalibratie vast te leggen middels een kalibratieregistratie.

Waar bestaat een product nu eigenlijk uit?

Nu de consument het alsmaar belangrijker vindt te weten waar een product precies uit bestaat, moeten we niet vergeten dat ook het berekenen van productspecificaties aantoonbaar aan de eisen moet voldoen. Dit zijn een van de meest belangrijke product-gerelateerde documenten. Specificatiebeheer wordt vaak nog in vele ingewikkelde Excelsheets of externe pakketten onderhouden, los van de rest van de organisatie. Dit zorgt voor dubbel beheer en mogelijk fouten. Met SI Foodware heeft u productspecificaties geïntegreerd in de hele organisatie. U heeft direct de beschikking over informatie met betrekking tot voedingswaarden, allergenen en ingrediënten, zowel voor interne rapportages als op etiketten, consumentenverpakkingen en productinformatie voor afnemers. Bovendien kunt u aan de eisen van de Europese wetgeving voldoen.

Klant- en leveranciersklachten registreren en analyseren

Mocht er toch sprake zijn van een klacht, dan is het ook hier van groot belang dit juist ingericht te hebben in uw software, zodat hier secuur mee kan worden omgegaan. Voor de registratie van klachten heeft SI Foodware verschillende soorten mogelijkheden en acties die daarbij horen. Verkoopretourorders en creditnota’s kunnen snel vanuit een klant- of leveranciersklacht aangemaakt worden. Bovendien zijn er gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor de analyse van de historie van klachten, zodat u inzicht heeft en de mogelijkheid dit in de toekomst te voorkomen.  

Data integriteit van groot belang

Door meer schendingen van de Current Good Manufacturing Practices (cGMP) op het gebied van data integriteit, geconstateerd door de Food and Drug Administration (FDA) en non-compliance verslagen door Europese regelgevende instanties, zijn er richtlijnen geschreven voor data integriteit. Met Microsoft Dynamics en SI Foodware kunnen workflows/werkstromen uitgebreid worden ingericht, ook kunnen rechten per individuele gebruiker in het softwaresysteem apart ingericht worden.

Is uw food bedrijf hier al juist op ingericht?

Het is voor ieder food bedrijf van groot belang te kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de afnemers en de overheid. U wilt toch ook antwoord kunnen geven op de vraagtekens van de consument? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat we voor uw food bedrijf kunnen betekenen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid.

Wij gaan graag het gesprek met u aan

U kunt hiervoor contact opnemen via 075-504 25 20 of door het formulier in te vullen.