Voedselindustrie krijgt meer grip met minder administratieve last

Voedselindustrie krijgt meer grip met minder administratieve last

Zo maakt u de logistieke stroom en het productieproces sluitend

Voedselproducenten weten precies wat ze inkopen en wat ze verkopen. Wat er gebeurt in de stappen ertussenin ligt vaak besloten in verschillende systemen en documenten. Hierdoor is het zicht op effectiviteit van de productie niet optimaal. Hoe krijgen fabrikanten in de food wél grip zonder dat het bedrijf verandert in een administratiekantoor? 

Het draait in de food-sector allemaal om zo snel en efficiënt mogelijk produceren. Het probleem is dat de massabalans, tracering en Overall Equipment Effectiveness (OEE) bij veel bedrijven sterk verbeterd kunnen worden. De registratie op de werkvloer, managementrapportages, informatie uit de productielijnen, een sluitende voorraad, juiste productieadministratie en een waterdichte tracking and tracing in één overzicht is eerder een wens dan werkelijkheid. De opvatting is vaak dat de productievloer geen administratiekantoor moet worden of dat het niet rendabel is om de productiestappen beter te registreren.

Kennis wel aanwezig, maar verspreid

Toch levert zo’n overzicht wel enorme voordelen op. Zo wordt de massabalans wel helder en kan er worden ingegrepen op momenten in het productieproces waar het verlies het grootst is. Dat kunnen bedrijven meestal niet vanuit eilandautomatisering omdat het geen managementinformatie op detailniveau biedt. Die informatie staat verspreid in de organisatie op verschillende papieren en in Excel-sheets. Daarnaast is de IT-ondersteuning vaak meegegroeid met het bedrijf zonder dat aandacht is besteed aan integratie.

Verschillende systemen geven verschillende uitkomsten

Daardoor hebben veel kleinere en middelgrote voedselproducenten een boekhoudsysteem met een los werkvloerpakket. Dat werkt vaak niet naadloos met elkaar samen. Moet bijvoorbeeld de bedrijfsaccountant de details zien van een transactie, dan zal hij daarvoor in een ander pakket moeten kijken. Daarnaast zien we vaak de zogenaamde eilandautomatisering. Bedrijven hebben dan een boekhoudpakket, een kwaliteitspakket, een pakket voor de werkvloer en een voor de logistiek. Een geïntegreerd ERP systeem zorgt ervoor dat bedrijven gebruikmaken van dezelfde data en dezelfde logica. Daardoor worden fouten verminderd en hoeven data niet meer van het ene naar het andere systeem te worden overgezet. Er kan tevens uniform worden gerapporteerd.

Management volledig op de hoogte

Dankzij een geïntegreerd ERP-systeem ontstaat een veel betere aansluiting tussen het management en de werkvloer. In ERP-systemen staat alle informatie van de productieprocessen, zoals inkoop van grondstoffen, receptuur van het eindproduct en uiteindelijk ook de financiën. Deze data kan de BI-dashboards met food-gerelateerde grafieken en statistieken voeden. Hiermee weet het management bijvoorbeeld welke productielijnen moeten worden vervangen, welk personeel bijscholing of aansturing nodig heeft en welke producten veel of weinig marge opleveren.

Meer data, meer inzicht, meer efficiency

Deze gegevens gecombineerd met procestechnologische data geven nog meer inzicht. Temperatuur, luchtdruk, lichtintensiteit en afval bij processen worden gemeten, maar die data wordt vaak niet gecombineerd met data uit het ERP systeem. Gebeurt dit wel, dan wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat als een bepaalde ploeg ’s avonds werkt er extreem meer snijverlies optreedt. Een ander inzicht kan zijn dat de grondstof van een bepaalde leverancier een kostbaarder productieproces oplevert en dat machines met een hogere temperatuur draaien.

Volledig papierloos werken

Via RF-scanning wordt de hele logistieke stroom en het hele productieproces gesloten. Dat resulteert niet alleen in efficiencyvoordeel, maar maakt het ook gemakkelijker om aan het wettelijk verplichte tracking & tracing te kunnen voldoen. Bij binnenkomst worden bijvoorbeeld de inkoopregels verwerkt en gelabeld naar partijvoorraad. Deze voorraad wordt opgeslagen, waarna de traceerbaarheid op verschillende parameters is gewaarborgd. Op die manier kan een verwerkingsproces tot en met de orderpick- en expeditie-afhandeling volledig papierloos ingericht worden. Zo heeft een voedselfabrikant meer overzicht en zelfs minder administratie vanwege automatisering.