Trending in food 2018

Trending in food 2018: Niet langer eilandjes van data

Joris Kolff, Schouw Informatisering: ‘Uitdagingen vragen om specifieke ICT-oplossingen’ Actuele thema’s, zoals duurzaamheid en voedselveiligheid, stellen fabrikanten voor nieuwe uitdagingen. Schouw Informatisering geeft aan dat ICT-oplossingen kunnen helpen deze thema’s onder controle te krijgen.

Commercieel consultant Joris Kolff van Schouw Informatisering ziet de voedingsmiddelenindustrie in een snel tempo veranderen. Fabrikanten krijgen te maken met nieuwe thema’s zoals duurzaamheid, een gebrek aan personeel en meer nicheproducten, bijvoorbeeld door de opkomst van het biologische segment. “We zien dat bestuurders van de nieuwe generatie die nu aan het roer komen bij voedingsmiddelenbedrijven, deze thema’s steeds vaker met een ICT-oplossing ondervangen. Zo kunnen zij sneller meegaan met de ontwikkelingen op de markt.”

Duurzaamheid

Een voorbeeld hiervan is duurzaamheid en het tegengaan van verspillingen. “Om het thema duurzaamheid goed onder controle te krijgen, is het belangrijk om exact te weten waar de verspillingen ontstaan”, zegt Kolff. “Registratie van al die verspillingen geeft een hoge administratieve last aan de lijn. Het is efficiënter om voor een ICT-oplossing te kiezen die deze verspillingen automatisch registreert. Hier kun je vervolgens op voortborduren. Veel reststromen zijn niet meer te hergebruiken omdat de traceerbaarheid omslachtig is. Een goede ICT-oplossing kan registreren uit welke batches deze reststromen afkomstig zijn, waardoor ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen in dezelfde fabriek.”

Voedselveiligheid

Ook andere uitdagingen vragen om een goede ICT-oplossing. “Consumenten worden steeds kritischer en willen weten waar de ingrediënten van een product vandaan komen”, zegt Kolff. “Onze software kan het antwoord op die vraag geven omdat we alle kerntaken van een bedrijf samenbrengen in één ERP-oplossing. Zo zien alle afdelingen volgens welke specificaties de verschillende batches geproduceerd zijn en wat de herkomst is van de ingrediënten.” Kolff zegt dat het werken vanuit één ERP-systeem meer voordelen heeft, bijvoorbeeld bij een voedselschandaal. “Veel bedrijven werken nu nog met eilandjes van data waardoor ze niet snel kunnen schakelen. Door

met het hele bedrijf te werken vanuit één systeem, beschikken alle afdelingen altijd over alle up-to-date informatie. Zo kunnen zij direct de juiste beslissingen nemen.”

Toekomstmuziek

Kolff verwacht dat al deze ICT-oplossingen in de toekomst een voorspellend karakter krijgen en in staat zijn om echt met ondernemers mee te denken. “Stel dat er een storing is in de productie. Hoe mooi is het dan als de software de productieplanning daar automatisch op aanpast? En hoe zou het zijn als de software dit direct vertaalt naar een aangepaste planning voor klanten? Zo kunnen klanten al in een vroeg stadium geïnformeerd worden over een gewijzigde leverdatum.” Toch constateert Kolff dat die laatste stap voor veel bedrijven nog toekomstmuziek is. “Alles begint bij het samenbrengen van alle processen in één ERP-systeem. Daarmee leg je de basis om vervolgens snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst.”