Weet jij precies wat er in je product zit?

De Product Integriteit Audit komt eraan: Weet jij precies wat er in je product zit?

Non-biologische producten verkopen als biologisch, paardenvlees als rundvlees, olijfolie verkopen uit Italië, maar in werkelijkheid heeft deze een heel ander land van herkomst. Opzettelijke fraude die de integriteit van het voedsel beschadigd; er wordt steeds meer aandacht aan besteed in de media. Het heeft zich ontwikkeld tot een hardnekkig probleem in de industrie. De (imago-)schade voor de voedselindustrie is enorm en er liggen mogelijke gevaren voor de volksgezondheid op de loer. Er moet een flinke stap gemaakt worden naar de bewustwording van de risico’s hieromtrent, daarom wordt komend jaar de Product Integrity Audit uitgerold.

Think like a criminal

International Food Standard (IFS) heeft in een projectgroep met Jumbo, Superunie, Albert Heijn, Vion, ISACert en SIM Supply Chain een nieuwe standaard voor productintegriteit ontwikkeld. Deze groep deelt het standpunt dat traceerbaarheid door de hele keten een voorwaarde is. In 2018 zal de nieuwe Product Integrity Audit worden uitgerold, waarin er naast voedselveiligheid (onopzettelijk) steeds meer focus ligt op voedselfraude (opzettelijk). Onder productintegriteit wordt niet alleen de garantie verstaan dat wat op de productspecificatie of het etiket staat ook daadwerkelijk voldoet, maar ook of het product voldoet aan afspraken met afnemers en consumenten.

Voedselveiligheid-Voedselfraude

Controle van massabalans naar product balans

Dit auditrapport geeft de klant van food bedrijven inzicht in de wijze waarop het bedrijf zijn risico’s beheerst en vormt daarmee een basis van vertrouwen in de keten. Voorheen werd in een audit alleen de massabalans gemeten, waarbij over een bepaalde langere periode de voorraad en productie met elkaar in overeenstemming moeten zijn. in de nieuwe audit wordt er ook gekeken naar de product balans, waar dit wordt berekend op charge/batch niveau. Zowel de massa- als de product balans moeten onderbouwd kunnen worden met documenten, waaronder aankoopfacturen, productiestaten, voorraadtellingen, afleverbonnen en verkoopfacturen. Het detailniveau van uw registratie wordt hiermee veel belangrijker. Hiervoor is het van belang dat uw automatisering goed op orde is.

Eenvoudig inzicht in prijsverschillen

Daarnaast zit er ook een financieel onderdeel in de nieuwe audit, waardoor ook de boekhouder hierbij betrokken wordt. De audit wordt straks per sector ingericht, zodat de auditor weet voor welk bedrag bepaalde grondstoffen normaliter worden ingekocht. Er wordt in deze controle gekeken naar afwijkende inkoopprijzen en betalingen. Middels een Business Intelligence oplossing, zoals het Food Management Dashboard, kunnen prijsverschillen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt aan de auditor en heeft het management er te allen tijde zicht op.

Change naar bewustwording

Voedselfraude gebeurt helaas veel te veel, fraude melden daarentegen veel te weinig. Daarom is deze nieuwe audit een stap naar het creëren van de bewustwording van risico’s bij leveranciers, zodat ze niet pas gaan handelen vanuit een eerder voorgevallen schandaal. Hetgeen enorm wordt opgeblazen door de media. Het consumentenvertrouwen is momenteel hoog dankzij de verschillende kwaliteitscertificaten (o.a. BRC, IFS, FSSC), dat moeten we zeker zo houden.