Schouw Informatisering steunt kinderen in Zimbabwe

Schouw Informatisering steunt kinderen in Zimbabwe

Al jarenlang ondersteunt Schouw Informatisering het Liliane Fonds met verschillende projecten om kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te helpen. En ook dit jaar draagt Schouw Informatisering graag weer haar steentje bij.

Donatie aan project Zimbabwe

Het Liliane Fonds is actief in landen over de hele wereld waar hulp nodig is voor kinderen met een handicap. Dit jaar ligt de focus op Zimbabwe. Al 2.205 kinderen in Zimbabwe kregen hulp van het Liliane Fonds met behulp van partnerorganisaties. Dankzij deze partnerorganisaties in de landen zelf is het mogelijk de kinderen te steunen met deskundige mensen, de juiste middelen en behoorlijke voorzieningen.

Weer zicht op een toekomst

De Batsirai Zimcare School in Zimbabwe is een van de partnerorganisaties waar Het Liliane Fonds mee samenwerkt. Dit jaar wordt de donatie van de ERP food software specialist Schouw Informatisering ingezet om een tuinbouwkas te bouwen voor deze school. Hiermee worden 20 kinderen geholpen. Zij geven de kinderen een op maat gemaakt programma in een veilige omgeving, waarmee zij weer zicht krijgen op een toekomst. Een van de vakopleidingen is voor de tuinbouw, waarvoor de tuinbouwkas nodig is. Jongeren kunnen zich hier ontwikkelen en hebben hierdoor een extra vaardigheid, wat meer kansen op de arbeidsmarkt oplevert. De groenten zijn daarnaast voor eigen gebruik. Dat betekent gezondere voeding voor de kinderen en minder kosten.

Steun van bedrijven

Het is belangrijk dat goede doelen als het Liliane Fonds financieel worden gesteund door particuliere donateurs, scholen, stichtingen en bedrijven als Schouw Informatisering.